Fermer

Zasada detekcji GaAs

Zasada pomiaru opiera się na pochłanianiu/przepuszczaniu światła białego przez półprzewodnik GaAs (arsenek galu). Wpływ zmian temperatury na ten półprzewodnik jest dobrze znany i przewidywalny. W miarę jak zmienia się temperatura półprzewodnika, zmienia się również widmo transmisyjne półprzewodnika (tzn. światło, które nie jest pochłaniane). W danej temperaturze transmisja światła zmienia się zasadniczo od 0% do 100% przy określonej długości fali. Zmiana ta nazywana jest przesunięciem absorpcji, a zależność między określoną długością fali a temperaturą, w której następuje ta zmiana, jest przewidywalna.

 

 

Czujnik składa się z bardzo małego półprzewodnika ? kryształu GaAs spojonego z końcówką doskonale wypolerowanego światłowodu.

Czujnik temperatury

Białe światło emitowane z centralki do światłowodu dociera do kryształu GaAs, przechodząc przez kryształ jest częściowo pochłaniane, a następnie jest odbijane od centralki przez lustro umieszczone na samym końcu czujnika. Światło odbite do centralki jest sprzężone z analizatorem widma optycznego, który następnie mierzy transmisję mocy optycznej w stosunku do długości fali. Pozycja przesunięcia absorpcji jest określana przez centralkę przy użyciu autorskiego algorytmu analizy sygnału, a następnie jest skorelowana z temperaturą kryształu GaAs.

 

 

Jako że półprzewodnik nie będzie z czasem ulegał zmianom, wszystkie czujniki mogą być wymieniane bez potrzeby kalibracji lub wprowadzania współczynników korygujących. Dlatego też centralki po opuszczeniu fabryki nigdy nie wymagają ponownej kalibracji pod warunkiem używania ich w normalnych warunkach pracy.

Akcesoria

Zewnętrzny kabel przedłużający 
Zewnętrzny poliuretanowy kabel światłowodowy do zastosowań w trudnych warunkach. Złącza ST do bezproblemowej instalacji. Wysoka jakość.

EasyThrough 
Przepust 3/8″ NPT; olejoszczelny; dopasowana stal nierdzewna. Odporny na wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę. Instalowany w płycie EasyPlate.

 

EasyPlate/EasyRing
Płyta interfejsu przeznaczona specjalnie do zastosowań z wypełnieniem olejowym. Szczelna konstrukcja. Niezawodność przez długie lata.

 

EasyCover
Obudowa ze stali nierdzewnej Nema. Chroni złącza światłowodowe ST po zewnętrznej stronie EasyPlate.