Fermer

GaAs Tespit İlkesi

Ölçüm prensibi, beyaz ışığın bir GaAs (galyum arsenit) yarı iletkeni tarafından soğurulmasına/iletimine dayanır. Sıcaklık değişimlerinin bu yarı iletken üzerindeki etkileri iyi bilinmektedir ve tahmin edilebilir. Yarı iletkenin sıcaklığı değiştikçe yarı iletkenin iletim spektrumu (yani soğurulmayan ışık) da değişir. Belirli bir sıcaklıkta, iletimin esasen %0’dan %100’e sıçradığı bir dalga boyu olacaktır. Bu sıçramaya soğurma (absorpsiyon) kayması denir ve soğurma kaymasının meydana geldiği dalga boyu ve sıcaklık arasında ilişki tahmin edilebilirdir.

 

 

Sensör, iyi parlatılmış bir fiber optiğin bir ucuna kristalle bağlı küçük bir GaAs yarı iletkeninden oluşur.

Sıcaklık Sensörü

Monitörden fiber optiğe gönderilen beyaz ışık, GaAs kristalinden geçer ve bu geçiş sırasında kısmen soğurulur, ardından sensörün en uç kısmında bulunan bir ayna ile monitöre yansıtılır. Monitöre yansıtılan ışık, daha sonra dalga boyuna karşı optik güç iletimini ölçecek olan bir optik spektrum analizörüne bağlanır. Soğurma kaymasının konumu, monitör tarafından özel bir sinyal analiz algoritması kullanılarak belirlenir ve ardından GaAs kristalinin sıcaklığı ile ilişkilendirilir.

 

 

Ayrıca, yarı iletken zamanla değişmeyeceğinden, sensörler değiştirilirken tüm sensörler kalibrasyona veya faktör giriş etkenine gerek kalmadan karşılıklı olarak değiştirilebilir. Aynı nedenden ötürü, normal çalışma koşullarında kullanıldığında monitörlerin fabrikadan çıktıktan sonra asla yeniden kalibre edilmesi gerekmez.

get-a-call-from-our-experts